dnes je 27.5.2024

Input:

Ostatní odběry

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.3.4
Ostatní odběry

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

V předchozí kapitole jsme hovořili o specifických skupinách uživatelů distribučních systémů, kteří provozují technologické systémy osazené spotřebiči elektrické energie s nelineární odběrovou charakteristikou (v některých případech se značným instalovaným výkonem, nebo s velkým podílem na maximu posuzované oblasti). Takoví uživatelé jsou zdrojem rušivých signálů, způsobujících v distribučním systému nepříjemnosti v oblasti provozu, řízení a ochran síťových celků. Eliminace těchto negativních vlivů může být velmi obtížná a technicky náročná, pokud se tímto problémem nezabývají jak na distribuční systém připojený odběratel, tak i provozovatel distribučního systému. Právem je v souboru PPDS i PPLDS věnována kapitola právě této problematice.

Návrh základních technických parametrů DS

Při návrhu základních technických parametrů DS a jeho provozních vlastností odpovídajících ze strany odběratelů požadované úrovni služeb po provozovateli elektroenergetického systému (dále ERS), je třeba respektovat údaje o podílu všech odběratelů na časovém průběhu zatížení (denním diagramu zatížení) posuzovaného územního celku (město, obytná aglomerace, kraj, region atd.). Při stanovení rozvoje zatížení a spotřeby analyzované oblasti je třeba vycházet z aktuálních hodnot stávajícího zatížení prvků rozvodné soustavy získaných provozním měřením, což je v případě regionálních elektroenergetických distribučních společností běžná denní rutina. U lokálních distributorů (PLDS) bude třeba procesu získávání potřebných provozních informací věnovat potřebnou pozornost a finanční podporu. Při stanovení

Nahrávám...
Nahrávám...