dnes je 27.5.2024

Input:

Opatření u uzemňovacích systémů ke snížení účinků vysokofrekvenčního rušení

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.6
Opatření u uzemňovacích systémů ke snížení účinků vysokofrekvenčního rušení

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Ačkoliv je uzemňovací systém určen především ke splnění požadavků založených na proudech 50 Hz, musí být též vzaty v úvahu požadavky vztahující se k vysokofrekvenčním proudům. Tyto proudy mohou mít původ především v atmosférických výbojích nebo spínacích operacích v zařízení vysokého napětí. Výsledné přechodné proudy nebo jim odpovídající napětí mohou rušit např. činnost řídicích a ochranných zařízení. Snížení rušení úpravami existujících uzemňovacích systémů je možné pouze s vysokými náklady, proto následující body je zapotřebí brát v úvahu především při návrhu a stavbě uzemňovacích systémů:

 1. proudová dráha má mít pokud možno co nejnižší indukčnost:

  • zemniče a uzemňovací přívody musí být významně zasmyčkovány;

  • hustotu ok uzemňovací mříže v oblastech s vyšší pravděpodobností vysokých přechodných proudů je zapotřebí zvýšit. To se týká hlavně svodičů přepětí, přístrojových transformátorů napětí a proudu a zapouzdřených rozváděčů;

  • uzemňovací svorky zařízení vysokého napětí, řídících skříní, relé, kiosků apod. musí být spojeny s uzemňovací mříží;

  • propojení na uzemňovací soustavu musí být prováděna co nejkratšími uzemňovacími přívody;

  • v bodech křižování musí být uzemňovací přívody propojeny;

  • vzniklé smyčky musí být zkratovány;

  • vzájemná impedance může být snížena oddělením paralelních zemničů nebo uzemňovacích přívodů alespoň na 0,5

Nahrávám...
Nahrávám...