dnes je 18.6.2024

Input:

Obecný postup využití absorpčního chlazení u kogenerační jednotky

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.4.11
Obecný postup využití absorpčního chlazení u kogenerační jednotky

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Využití tepla z kogenerační jednotky pro účely absorpčního chlazení je možné posuzovat pro nově navrhované instalace nebo pro provozované jednotky. Pro nově instalované kogenerační jednotky lze obecný postup optimálního řešení rozdělit do následujících kroků:

  • sestavení zátěžných profilů elektrického výkonu, určení výkonu kogenerační jednotky

  • kvantifikace potřeby chladícího výkonu viz část stanovení výkonu absorpčního chlazení

  • redukce potřebného elektrického výkonu

  • výběr vhodné kogenerační jednotky

Výběr vhodné KJ závisí na požadované teplotě. Pokud je třeba vyšší teploty, je vhodné použít např. plynové turbíny. Často používané spalovací motory mají také poměrně široký rozsah teplot. Lze jimi dosáhnou výrobu páry i horké vody až 130 °C. Nejčastější použití je využití horké vody při přibližné teplotě 90 °C.

Určení potřebného tepla z chladícího výkonu

Chladící výkon získaný v druhém kroku se podělí přibližnou hodnotou chladícího poměru. Pro první odhad LiBr chlazení lze použít následující zjednodušení:

  • jestliže tepelný zdroj ve formě páry má 0,8 MPa nebo ve formě horké vody teplotu 170 –180 °C, je potřebný tepelný výkon roven požadovaném chladícímu výkonu děleného hodnotou 1,2

  • jestliže tepelné médium je voda o teplotě 85 –130 °C nebo pára o tlaku 0,1 MPa, hodnota potřebného tepelného výkonu je dána potřebným chladícím výkonem děleným hodnotou 0,68.

Kvantifikace celkového potřebného tepla

Zde je nutno provést

Nahrávám...
Nahrávám...