dnes je 19.5.2024

Input:

Návrh

22.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh

RNDr. Tomáš Chudoba

Lakonický text názvu kapitoly 4.5.6 Návrh v normě ČSN EN ISO 50001 je následován poměrně výstižným textem. Proto si dovolím jej zde přesně citovat:

"Organizace musí brát v úvahu příležitosti pro snižování energetické náročnosti a řízení provozu při navrhování nového, změněného nebo renovovaného zařízení, vybavení, systémů a procesů s významným vlivem na svou energetickou náročnost.

Kde je to vhodné, musí být výsledky hodnocení energetické náročnosti začleněny do specifikace, návrhu a nákupních činností relevantních projektů.

Výsledky činnosti v rámci návrhu musí být zaznamenávány."

Začněme od konce předchozího textu. Řádně fungující organizace bezpochyby nenakupuje technologické linky, přístroje a zařízení, aniž by se zamyslela nad jejich technickými a obchodními parametry. Proces přípravy nákupu nebo investice prochází jednotlivými organizačními součástmi, kde se k nákupu vyjadřují různé odpovědné osoby (technolog, ekonom, bezpečnostní technik, možná personalista atd.). V tomto procesu musí dostat slovo i energetik. To podstatné, co chci v tuto chvíli zdůraznit, je nezbytnost provedení záznamu, že a jak se k návrhu energetik vyjádřil. Není třeba hned vymýšlet speciální formuláře nebo sepisovat slohová cvičení. Nebo lépe: možná ano, ale pouze v případech zřetele hodných.

Uvedu nyní příklad, kdy energetik ve vhodnou chvíli slovo nedostal.

V každém hotelu úrovně tři hvězdičky a více jsou v pokojích instalovány malé chladničky. K vlastnímu výběru konkrétního typu chladničky nemá energetik téměř co říci. Proč? Protože na současném trhu se již chladničky energeticky neúsporné nevyskytují. Výrobcům podle starých metodik vlastně už ani nestačí znaménka plus při označování třídy energetické náročnosti A+++, a proto se chystají nové metody výpočtu a označování.

Zdůrazněme, že energetická třída chladničky je hodnocena za specifikovaných podmínek, k nimž bezpochyby patří schopnost okolí chladničky dostatečně účinně odvádět přebytečné teplo odejmuté chlazeným potravinám.

Bohužel však energetik není přizván k návrhu interiérového architekta, který onu chladničku zabuduje do pokojového nábytku a často ji téměř vzduchotěsně uzavře. Jedním rázem velmi výrazně zhorší třídu energetické náročnosti pro desítky až stovky chladniček v celém hotelu z třídy A+++ někam k třídě C nebo i horší. Chladnička se musí

Nahrávám...
Nahrávám...