dnes je 30.6.2022

Input:

Návrh novely vyhlášky o stavu nouze v plynárenství

17.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.6
Návrh novely vyhlášky o stavu nouze v plynárenství

Ministerstvo průmyslu a obchodu

K novele vyhlášky č. 344/2012 Sb. vede především současná situace na Ukrajině a reálnost toho, že by mohla být omezena či dlouhodoběji zastavena přeprava plynu z Ruské federace do Evropské unie, čímž by na evropském trhu s plynem vznikly minimálně na přechodnou dobu vážné problémy.

Pro efektivitu využití bezpečnostního standardu dodávek plynu chráněným zákazníkům v tuzemských podmínkách, kde rozhodující úlohu pro bezpečnost trhu hrají podzemní zásobníky plynu, je s přihlédnutím k současné situaci na území Ukrajiny a z ní vyplývajícím rizikům pro energetickou bezpečnost ČR navrženo navýšení podílu BSD v zásobnících plynu ze současné minimální úrovně 30% na úroveň 45 %. Současně dochází k prodloužení povinnosti udržovat BSD i na duben kalendářního roku.

Uvedená změna se promítla i do drobných úprav přílohy č. 3

Novela celkově přispěje ke zvýšení energetické bezpečnosti České republiky v oblasti plynárenství.

Návrh jednotlivých ustanovení z aplikace ODok

VYHLÁŠKA

ze dne 2022,

kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů

Nahrávám...
Nahrávám...