dnes je 19.5.2024

Input:

Návrh nařízení vlády o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů

10.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.5
Návrh nařízení vlády o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo návrh nařízení vlády podle § 30 odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2021 Sb.

Návrh nařízení vlády stanovuje hodnoty výše vnitřního výnosového procenta investic (dále jen "IRR") za dobu trvání práva na podporu podle jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů související s prověřením přiměřenosti podpory elektřiny. Hodnota IRR je v nařízení vlády stanovena pro výrobny elektřiny využívající energii vody, větru, slunečního záření, biomasy, bioplynu a geotermální energii.

Novelou zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, provedenou zákonem č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byl schválen interval hodnot výše vnitřního výnosového procenta, který je v rozmezí 8,4 až 10,6 %, s tím, že vláda v nařízení vlády stanoví konkrétní hodnoty IRR pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energie, které budou v tomto intervalu. V nařízení vlády jsou navrhovány tyto hodnoty IRR pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energie.

Hodnota vnitřního výnosového procenta investic za dobu trvání práva na podporu je v případě výrobny elektřiny využívající energii:

a) vody, větru, geotermální nebo slunečního záření 8,4 %,

b) biomasy 9,5 %,

c) bioplynu 10,6 %.

V případě nevydání návrhu nařízení vlády by nebyla stanovena hodnota IRR pro výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů a nebylo by možné dokončit proces ověřování přiměřenosti poskytované provozní podpory u výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů, které jsou v současné době v provozu.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2022

o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů

Vláda nařizuje podle § 30 odst. 1 zákona č. 165/2012

Nahrávám...
Nahrávám...