dnes je 14.4.2024

Input:

Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

6.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7
Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

redakce EnergetikaInfo.cz

Ve Sbírce zákonů ČR vyšlo nařízení vlády č. 349/2022 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci.

Prvním důvodem předložení nového nařízení vlády je posun zmocňovacího ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, způsobený jednou z jeho novelizací, a sice zákonem č. 3/2020 Sb., kdy v rámci úprav znění § 4 došlo k vložení dvou odstavců před odstavec s tímto ustanovením. V tomto směru bylo třeba nahradit předchozí nařízení vlády č. 232/2015 Sb. novým prováděcím předpisem, který se bude odkazovat na správné ustanovení zákona.

Druhým důvodem k vydání nařízení vlády č. 349/2022 Sb., byla potřeba provést úpravy na základě praktických zkušeností a poznatků z aplikace nařízení č. 232/2015 Sb. a související identifikace nedostatků, zejména s cílem:

a) zpřesnit nároky na obsah státní energetické koncepce a definice podkladů pro zpracování územní energetické koncepce a zprávy o jejím uplatňování a zvýšit jejich srozumitelnost,

b) sladit soubor ukazatelů státní energetické koncepce s reálnou dostupností údajů pro jejich určení a sledování,

c) zjednodušit požadavky na obsah územní energetické koncepce v oblasti energetického modelování o části se sporným přínosem a

d) zlepšit logiku a zvýšit přehlednost požadavků na obsah územní energetické koncepce.

Komentář k ustanovením nařízení vlády z aplikace ODok

§ 1 Předmět úpravy

Vymezuje předmět nařízení vlády, jímž je v souladu se zákonem stanovit obsah a způsob zpracování státní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování a vyhodnocení a obsah a způsob zpracování územní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování a pro zpracování zprávy o jejím uplatňování. Nemění se oproti dosavadní právní úpravě.

§ 2 Státní energetická koncepce

Stanovuje obsah a způsob zpracování státní energetické koncepce včetně souboru jejích ukazatelů. Úpravy oproti stávajícímu znění se týkají

Nahrávám...
Nahrávám...