dnes je 8.12.2023

Input:

Nařízení vlády o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů

28.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3
Nařízení vlády o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů

redakce EnergetikaInfo.cz

Ve Sbírce zákonů ČR vyšlo nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů.

Jedná se o nařízení vlády provádějícího ustanovení § 95k odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 365/2022 Sb. (dále jen "energetický zákon"), které upravuje pravomoc vlády stanovit nařízením formát a vzor formulářového podání pro účely odvodu z nadměrných příjmů z prodeje vyrobené elektřiny.

Nařízení vlády tedy stanoví formát a vzor formuláře, prostřednictvím kterého bude poplatník odvodu vymezený v ustanovení § 92 energetického zákona (ve spojení s ustanovením § 95 energetického zákona) podávat hlášení zálohy na odvod z nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny podle § 95i energetického zákona a dále vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů podle ustanovení § 95j energetického zákona. Poplatník je podle § 95a energetického zákona povinen odvést 90 % z nadměrných příjmů z prodeje vyrobené elektřiny. Uplatnění odvodu z nadměrných příjmů výrobců elektřiny navazuje na zákonné stanovení stropů tržních příjmů výrobců elektřiny v závislosti na druhu použitého zdroje energie.

Úprava byla nezbytná pro realizaci odvodu z nadměrných příjmů výrobců elektřiny, jejž zavedla novela energetického zákona provedená zákonem č. 365/2022 Sb., a to za účelem adaptace českého právního řádu na část nařízení Rady (EU) 2022/1854 ze dne 6. října 2022 o intervenci v mimořádné situaci s cílem řešit vysoké ceny energie (dále jen "intervenční nařízení"), a to část upravující povinné stropy pro tržní příjmy výrobců podle čl. 6 až 8 intervenčního nařízení. Intervenční nařízení ponechává členským státům možnost odchylující se vnitrostátní úpravy, případně volbu mezi možnými opatřeními, a neobsahuje kompetenční ustanovení, a proto není bez vnitrostátní právní úpravy přímo použitelné.

Nařízení předpokládá, že hlášení zálohy na odvod z nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny bude realizováno elektronicky ve formátu XML. Obdobně také vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů bude možné ze strany poplatníka odvodu podat pouze ve formátu

Nahrávám...
Nahrávám...