dnes je 27.5.2024

Input:

Metodika postupu určení reálné úrovně spolehlivosti ERS (DS, LDS)

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.4.9
Metodika postupu určení reálné úrovně spolehlivosti ERS (DS, LDS)

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Při určování reálné úrovně spolehlivosti ERS doporučujeme, aby držitel licence na distribuci elektrické energie, provozovatel distribuční soustavy nebo lokální distribuční soustavy použil následující postup, který lze označit jako metodu postupné analýzy (MPA).

Metoda postupné analýzy sestává z následujících kroků (etap):

• I. etapa: Analyzovaný objekt (obecný elektrorozvodný systém) se posuzuje z hlediska začlenění odběrů (zákazníků) do dvou skupin základních kategorií K1 nebo K2.
DS, LDS obsahující skupinu odběrů či odběratelů, zařazený do K1 se hodnotí pomocí technického deterministického kritéria (n-x) a příslušného času ∆Tvyp. Přitom se porovnává ∆Tvyp s charakteristikami odběru ∆TTECHNOL, ∆TEKONOM, ∆THAVAR, volí se příslušná opatření a provádí další (jemnější) členění subjektu. Jde o skutečnost, že například posuzovaný objekt odpovídá technickému pravidlu klasickému (n-1), avšak ∆Tvyp > ∆TTECHNOL.
• II. etapa: Skupina odběrů zařazených do kategorie K1 se dále rozčlení do subkategorií K1.1, K1.2, K1.3 a provedou se příslušné "síťové výpočty“ , souhlasně s tabulkou T 2, uvedenou v odst. 7.17 a deklaruje se, zda deterministická míra vzájemné nezávislosti zdrojů odpovídá požadavkům základních subkategorií K1.1, K1.2, K1.3.
Nahrávám...
Nahrávám...