dnes je 5.10.2022

Input:

Měření proudových chráničů při ochraně automatickým odpojením od zdroje proudovými chrániči

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.6.3.4
Měření proudových chráničů při ochraně automatickým odpojením od zdroje proudovými chrániči

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Měření proudových chráničů navazuje na provedenou prohlídku instalovaných chráničů, tj. na zjištění údajů na chrániči a jejich posouzení s požadavky projektu a ochrany automatickým odpojením od zdroje a i z hlediska správné volby po provedené montáži.

Vyvoláním poruchového proudu za proudovým chráničem se musí prokázat, že:

  • proudový chránič vypíná alespoň při dosažení svého jmenovitého reziduálního vybavovacího proudu I∆n;

  • není překročena mez dovoleného dotykového napětí Ud (při poruše krátkodobě) stanovená pro zařízení.

Přezkoušení musí být provedeno postupně narůstajícím rozdílovým proudem, přičemž se musí změřit vybavovací rozdílový proud chrániče a dotyková napětí, která se při tom vyskytují. Z těchto hodnot je možné vypočítat dotykové napětí při jmenovitém vybavovacím rozdílovém proudu nebo odpor uzemnění (včetně ochranného vodiče,

Nahrávám...
Nahrávám...