dnes je 23.5.2024

Input:

Kotle vodní

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.2.1
Kotle vodní

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Charakteristika

Vodní kotle jako teplonosné médium využívají teplou nebo horkou vodu. Přitom hranice je v rovině teploty 130 °C.

Teplovodní kotle

Teplovodní kotle jsou kotle využívající teplotu vody v obvyklé hodnotě 90 °C (vytápěcí systém 90/70 °C). Tato teplota se využívá v malých teplárenských soustavách nebo v tzv. ústřední vytápění. Tato teplota je maximální teplotou, kterou systém dosahuje při venkovní výpočtové teplotě. V případě, že teplota venkovního vzduchu je vyšší než výpočtová teplota, výrobce tepelné energie reguluje tuto teplotu podle ekvitermní křivky až do teploty, kdy přerušuje topení. Tyto kotle mohou pracovat s otevřenou expanzní nádrží, protože, pokud tomu nebrání profil terénu, pracují s normálním atmosférickým tlakem.

V případě, že se kotle používají k výrobě tepla i pro přípravu teplé užitkové vody, ekvitermní regulace pracuje do teploty, která zaručí dostatečnou teplotu k přípravě TUV. Touto teplotou je obvykle 70 až 75 °C. Další ekvitermní regulace se pak provádí směšováním topné vody na výstupu z kotelny za odběrem topné vody pro ohřev TUV.

V případě, že regulace na kotlích dodržuje ekvitermní křivku, mohou se kotle dostat do bodu, kdy se začíná projevovat tzv. nízkoteplotní koroze. Ta se projevuje právě při teplotách vytápěcí vody okolo 70 °C. Tato koroze může ve velmi krátké době úplně zničit kotel. Proto se v

Nahrávám...
Nahrávám...