dnes je 22.6.2024

Input:

Kotle uhelné

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.2.3
Kotle uhelné

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Kotle s výkonem do 200 kW/jednotku

V současné době je možno uhelné kotle rozdělit podle jejich celkového výkonu na:

  • malé s výkonem na jednotku do 200 kW,

  • kotle s výkonem do 5 MW/jednotku,

  • na kotle s výkonem vyšším.

Kotle s výkonem do 200 kW/jednotku

Malé kotle na uhelné palivo jsou v dnešní době převážně roštové s pohyblivým roštem. U nejmenších kotlových jednotek se setkáme i s roštem pevným. Palivo je na rošt dodáváno plynule tak, jak se rošt pohybuje. Ten může být buďto pásový, nebo otočný. Regulace výkonu se vždy kromě jiných parametrů odvíjí i od rychlosti pohybu roštu. V současné době se používají systémy s otočným roštem a velkým zásobníkem paliva, který zabezpečí množství paliva na jeden týden provozu. Tyto ekologické kotle jsou představiteli moderního spalování uhlí, které jsme ještě před několika málo lety považovali za neekologické palivo.

Kotle s výkonem do 5 MW/jednotku

V oblasti kotlů s výkonem na jednotku do 5 MW se v dnešní době pokusně využívají kotle s fluidním spalováním. Jedná se převážně o rekonstrukci stávajících kotlů na kotle se stacionárním fluidním ložem. To nahrazuje klasický rošt. K rekonstrukci jsou vhodné zejména kotle s pásovým roštem. Podobnou technologií se zabývá v republice několik firem, většinou jsou však ve stadiu pokusných konstrukcí. Fluidní topeniště jednak zvyšuje účinnost spalování, jednak snižuje exhalace vypouštěné do ovzduší. Rekonstrukce kotle znamená podstatnou rekonstrukci systému topení s automatickou regulací výkonu kotle podle potřeby. V mnohých případech se kotle obejdou bez složité obsluhy, protože většinu obslouží automatická regulace.

Velké kotle jsou konstruovány jako roštové s pohyblivým roštem nebo jako práškové. Zatímco roštové kotle používají jako palivo kvalitnější uhlí, kotle práškové používají, jak je z jejich názvu zřejmé, uhlí rozemleté na prášek, případně přímo výrobcem dodávané práškové uhlí. U velkých kotlů se rovněž používá stabilizační hořák na plyn nebo tekuté palivo. Tento hořák má za úkol stabilizovat výkon kotle – hoření práškového uhlí – ve spalovacím prostoru.

Kotle s výkonem nad 5 MW/jednotku

U kotlů s větším výkonem se v dnešní době stále více používají systémy fluidního spalování uhlí. To ve velké většině zajistí minimalizaci škodlivých exhalací vystupujících ze spalovacího prostoru. Spalovací prostor může být buď stacionární nebo s cirkulující fluidní vrstvou. S přídavným zařízením tento systém zmírní škodlivé exhalace, protože se při hoření nedosahuje vysokých

Nahrávám...
Nahrávám...