dnes je 19.5.2024

Input:

Kotle spalinové, kondenzační jednotky

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.2.6
Kotle spalinové, kondenzační jednotky

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Charakteristika

Spalinové kotle jsou vytápěny nepřímo spalinami předcházejícího zařízení. To může být spalovací turbína, kogenerační jednotka atp. Tím, že tyto kotle využívají teplo z paliva nepřímo, dají se v podstatně využít za jakýmkoliv zařízením. Omezeny jsou jen vstupní teplotou spalin. Protože se nejedná o kotel s vlastním palivem, mohou pracovat jen v případě, že je ve funkci předcházející zařízení.

Kondenzační jednotka

Pokud spalinový kotel ke své funkci využívá kondenzační teplo spalin, nazýváme jej kondenzační jednotka. Ta může celé zařízení – kotel kondenzační jednotkou – uvést na účinnosti, které jsou pro nás nepochopitelné, protože dosahují hodnoty přes 100 %. To však pouze ve vztahu ke spalnému teplu paliva. Účinnost okolo 102 až 104 % však znamená jisté omezení, protože vstupní teplota vody do kotle musí mít teplotu maximálně okolo 40 °C, aby se využilo efektu kondenzace. Ne každé zařízení s tak nízkou teplotou počítá. Typickým projevem funkce kondenzační jednotky je odkapávání zkondenzovaných spalin do odpadního potrubí.

Kompaktní kotle

V současné době je stále více výrobců, kteří dodávají malé kompaktní kotle, ve kterých je kondenzační jednotka již zabudovaná. Jedná se hlavně o kotle na zemní plyn. Při pouhé výměně za kotel původní však bude třeba učinit opatření i na straně spotřebiče.

Plynové kotle kondenzační

Patří k nové generaci plynových kotlů. Proti klasické konstrukci kotlů umožňují zlepšení využití spotřeby energie paliva. Hlavní energetický přínos je ve využití části kondenzačního tepla vodní páry ze spalin vzniklých spálením vodíku ze zemního plynu. Při

Nahrávám...
Nahrávám...