dnes je 15.6.2024

Input:

Kotle a turbíny

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.2
Kotle a turbíny

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Kotel je zařízení, ve kterém se teplo získané spálením paliva nebo přivedené odpadními plyny (spalinové kotle, kotle na odpadní teplo) předává do pracovního média, kterým je obvykle voda a pára (parní kotle) nebo jen voda (teplovodní, horkovodní kotle).

Typy kotlů

Kotle se třídí na elektrárenské, teplárenské, pro výtopny, pro spalovny, utilizační (na odpadní teplo), pro dopravní účely. Podle paliva se třídí kotle na tuhá, kapalná a plynná paliva. Podle druhu ohniště jsou kotle roštové, práškové, granulační, výtavné, cyklonové, fluidní, olejové, plynové, kombinované. Podle konstrukce výparníku se kotle třídí na velkoprostorové (válcový, plamencový, žárotrubný, kombinovaný, skříňový aj.), článkové (sekcionální), strmotrubné s přirozeným či nuceným oběhem, průtočné, se superponovanou cirkulací apod. Podle tlaku jsou kotle nízkotlaké (do 2,5 MPa), středotlaké

Nahrávám...
Nahrávám...