dnes je 27.5.2024

Input:

Kategorizace podporovaných zdrojů energie: Druhotné energetické zdroje

31.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.3
Kategorizace podporovaných zdrojů energie: Druhotné energetické zdroje

Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.

Druhotné energetické zdroje vznikají jako produkt při přeměně energie v technologických procesech, která by byla jinak zmařena. Legislativně jsou druhotné energetické zdroje definovány v § 2 písm. f) zákona č. 165/2012 Sb. jako energetické zdroje, jejichž energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie, při uvolňování z bituminozních hornin včetně degazačního a důlního plynu nebo při energetickém využívání nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv vyrobených na bázi odpadů nebo při jiné hospodářské činnosti. Zjednodušeně řečeno můžeme druhotné energetické zdroje považovat za využitelnou složkou ztrát v technologických procesech vyvolaných lidskou činností. Využití druhotných energetických zdrojů tedy pramení jako důsledek spotřeby paliv a energií v technologických procesech, které by se jinak energeticky nevyužily. Mezi druhotné energetické zdroje patří např. odpadní teplo, odpadní plyny z vysokých pecí či plyny při zpracování ropy, dále městské odpady nebo průmyslové tuhé odpady, které se mohou

Nahrávám...
Nahrávám...