dnes je 27.5.2024

Input:

Instalace a zařízení do 1 000 V v budovách

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.5.1.1
Instalace a zařízení do 1 000 V v budovách

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Předmluva

Při zřizování elektrických rozvodů s běžnými elektrickými i s citlivými elektronickými zařízeními je nutno respektovat současnou úroveň stavu techniky. K ní patří rovněž kvalitní ochrana před bleskem a přepětím. Norma ČSN 33 2000-1 "Základní ustanovení pro elektrická zařízení“ sice v ustanovení 131.6 "Ochrana před přepětím“ stanovuje obecně povinnost ochrany před přepětím, nespecifikuje ji však blíže. Aby byla ochrana účinná i při přímém úderu blesku do vnější (hromosvodní) ochrany budovy před bleskem nebo do vedení do budovy zavedeného, je třeba instalovat svodiče přepětí typu T1.

Důsledné uplatňování všeobecně přijaté koncepce zón ochrany před bleskem podle ČSN EN 62305 a pospojování v ochraně před bleskem vyžaduje, aby svodiče přepětí typu T1 byly zapojovány co nejblíže vstupu vedení do budovy a tím bylo zabráněno vniku částí bleskového proudu do instalace uvnitř budovy a byly vytvořeny předpoklady pro v téže normě požadované koordinované zapojení svodičů přepětí typu 2 a 3 dále v instalaci.

Tento požadavek na nejúčinnější vnitřní ochranu před bleskem a přepětím je ovšem nutno uvést do souladu s požadavky ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a oprávněným zájmem provozovatelů distribučních soustav, aby v neměřené části odběrného objektu nebylo nutné provádět manipulace a kontroly. Proto není vhodné, aby v neměřené části elektrické instalace byly umístěny jakékoli prvky, ke kterým je nutný přístup s ohledem na manipulaci a případné kontroly.

Instalace prvního stupně přepěťové ochrany (svodičů typu T1) je tedy typickým případem možného střetu zájmů.

Citované a související normy

ČSN EN 62305 - 1 , 2006-11: Ochrana před bleskem – část 1: Obecné principy

ČSN EN 62305 - 2 , 2006-11: Ochrana před bleskem – část 2: Řízení rizika

ČSN EN 62305 - 3 , 2006-11: Ochrana před bleskem – část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

ČSN EN 62305 - 4 , 2006-11: Ochrana před bleskem – část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ČSN EN 60664-1 Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

ČSN EN 61643-11 Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 11: Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého napětí

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41

Nahrávám...
Nahrávám...