dnes je 22.6.2024

Input:

Informační souhrn: Skladování energie

7.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Informační souhrn: Skladování energie

redakce EnergetikaInfo.cz

Legislativa

Pro účely nařízení (EU) 256/2014 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie se rozumí:

11) "skladováním“ trvalé nebo dočasné skladování energie nebo zdrojů energie v nadzemní či podzemní infrastruktuře nebo geologických úložištích nebo zadržení oxidu uhličitého v podzemních geologických formacích;

Pro účely směrnice (EU) 2019/944 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou se rozumí:

59) "ukládáním energie" v elektrizační soustavě odložení spotřeby elektřiny na pozdější okamžik, než byla vyrobena nebo přeměna elektřiny na takovou formu energie, kterou lze ukládat, ukládání takové energie, a následná zpětná přeměna takové energie na elektřinu nebo použití jako jiný nosič energie.

60) "zařízením pro ukládání energie" v elektrizační soustavě, zařízení, v němž probíhá ukládání energie.

  • Zpráva o komplexním evropském přístupu ke skladování energie (Evropský parlament; 2020)

  • Nový energetický zákon (NEZ): Obecně o věcném záměru (MPO; 2020)

  • Nový energetický zákon (NEZ): Návrhy pro oblast

Nahrávám...
Nahrávám...