dnes je 23.5.2024

Input:

Energie

28.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Energie

RNDr. Tomáš Chudoba

Energie

Příklady: elektrická energie, kinetická energie, odpadní energie, energie větru...

Energie se definuje jako schopnost konat (fyzikální, chemickou, biologickou) práci. Elektrická energie pohání tramvaj, větrná energie pohání větrný mlýn, energie tekoucí vody pohání turbínu elektrárny, energie ukrytá v benzínu pohání motorová vozidla.

Energie nevzniká ani nezaniká, energie tedy nemůže být vyrobena ani zničena. Energie pouze mění své formy. Při každé přeměně se však část energie nutně mění v obtížně použitelnou energii tepelnou.

Schopnost konat práci

Ne vždy je schopnost energie konat práci zřejmá na první pohled. Sluneční energie však skutečně koná práci i při fotosyntetické přeměně vzduchu, vody a několika minerálů v cukry. Elektrická energie ukrytá v baterii mobilního telefonu koná práci při přijímání a vysílání hovorů. Bijící srdce v těle organismu mění energii jednoduchých cukrů ve své pravidelné stahy pohánějící krev v krevním řečišti.

Formy energie

V technické praxi se setkáváme zejména s těmito přeměnami forem:

  • energie ukrytá v chemických vazbách paliva (dřeva, uhlí plynu) se mění spalováním na teplo ohřívající vodu, páru nebo jiná média;

  • energie ukrytá v páře s vysokou teplotou a vysokým tlakem se mění na kinetickou energii rotující turbíny;

  • kinetická energie rotujícího magnetu pevně spojeného s turbínou se mění na elektrickou energii v generátoru elektrické energie;

  • elektrická energie vstupující do transformátoru (vysoké napětí, malé proudy) se mění na elektrickou energii s nižším napětím a vyššími proudy;

  • elektrická energie v LED svítidle se mění v energii světelného záření;

  • část energie světelného záření se mění po dopadu na překážku v teplo, jiná část se odrazí zpět do prostoru;

  • energie obsažená v chemických vazbách potravin se mění v lidském těle v (metabolické) teplo.

Ztráty energie

Množství přeměn energie je obrovské a ne vždy je snadné je identifikovat. Všechny přeměny však mají společné dvě okolnosti:

  1. Vždy platí zákon zachování energie: množství energie před
Nahrávám...
Nahrávám...