Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

10.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7
Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

Ing. Ladislav Černý

Úvod

Vláda vydala nařízení vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci, v souladu se zmocněním podle § 3 odst. 7 a § 4 odst. 9 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 103/2015 Sb.

Základní informace o obsahu paragrafů a příloh nařízení

§ 1 Předmět úpravy

a) Obsah a způsob zpracování státní energetické koncepce a obsah a struktura podkladů pro její

zpracování a vyhodnocení a

b) obsah a způsob zpracování územní energetické koncepce a obsah a struktura podkladů pro její zpracování a pro zpracování zprávy o jejím uplatňování.

§ 2 Státní energetická koncepce

Jsou stanoveny a podrobně rozvedeny:

 • obligatorní obsahové náležitosti koncepce,

 • ukazatele bezpečnosti dodávek energie,

 • ukazatele konkurenceschopnosti a

 • ukazatele udržitelnosti.

§ 3 Územní energetická koncepce

Jsou stanoveny a podrobně rozvedeny – obligatorní obsahové náležitosti koncepce, – variantní vymezení technického řešení rozvoje systému zásobování dotčeného území energií, – způsoby a náležitosti vyhodnocení variant technického řešení.

§ 4 Obsah a struktura podkladů pro zpracování

Obsah a struktura podkladů pro zpracování státní energetické koncepce a jejího vyhodnocení jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Obsah a struktura podkladů pro zpracování územní energetické koncepce a zprávy o jejím uplatňování jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení

§ 5 Zrušovací ustanovení

Ruší se vládní nařízení č. 195/2001 Sb.

§ 6 Účinnost

Nabytí účinnosti – patnáctý den po vyhlášení – 29. 9. 2015.

Příloha č. 1

Obsah a struktura podkladů pro zpracování státní energetické koncepce a jejího vyhodnocení

V jednostránkové příloze je v podstatě uvedeno, že podkladem jsou údaje, získané od držitelů licencí, o výhledu provozu stávajících zdrojů elektřiny a tepla a o plánu investic.

Příloha č. 2

Obsah a struktura podkladů pro zpracování územní energetické koncepce a obsah a struktura podkladů pro zpracování zprávy o jejím uplatňování

Mnohostránková (28 stránek) příloha je detailním návodem jak postupovat. V příloze je řada tabulek (v počtu 48) k vyplnění, které vedou zpracovatele při vypracovávání a kompletování koncepce.

Názor o obsahu a náležitostech dává následující výčet názvů dílčích obsahových částí koncepce.

A Obsah a struktura podkladů pro zpracování územní energetické koncepce

 1. Energetická bilance
 2. Spotřeba elektrické energie
 3. Soustavy zásobování tepelnou energií
 4. Spotřeba zemního plynu
 5. Obnovitelné a druhotné zdroje energie
 6. Energetické úspory
 7. Emise a imise znečišťujících látek a emise CO2
 8. Bezpečnost a spolehlivost zásobování energií
 9. Rozvoj inteligentních sítí
 10. Provozy ostrovů v elektrizační soustavě
 11. Rozvoj energetické infrastruktury
 12. Využití alternativních paliv v dopravě
 13. Elektrická energie
  1. 13.1. Výroba elektrické energie