dnes je 27.5.2024

Input:

Energeticky náročný spotřebič

1.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Energeticky náročný spotřebič

RNDr. Tomáš Chudoba

Energeticky náročný spotřebič

Správný hospodář (který v podstatě žádnou normu ISO 50001 ke své práci nepotřebuje) projde svěřené energetické hospodářství a identifikuje "největší žrouty energie". Může takto z hospodářství vyčleňovat úplné celky (výrobní linky, skladovací haly, ...), jednotlivé stroje a zařízení (čerpadla, kotle, pece) nebo jasně definované procesy (výroba produktu XYZ, vnitropodniková doprava, sušení produktu atd.). To závisí čistě na jeho úsudku, schopnostech a úhlu pohledu.

Asi nejjednodušším přístupem (v počátcích fungování systému energetického managementu) je zaměřit se na energeticky náročné spotřebiče. Tedy spotřebiče, které se svou významnou spotřebou podílejí na celkové spotřebě energie organizace.

Norma ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií pracuje s několika blízkými nebo vzájemně provázanými pojmy. Všechny však směřují k jednomu společnému cíli. Tím je získání dostatečně podrobného přehledu o tom, kde, jak a kdy se spotřebovává největší množství energie. V principu nezáleží na tom, jaký úhel pohledu zvolíte. Vždycky však musíte být schopni říci:

"Tyto oblasti užití energie jsou významné.", nebo

"Toto je seznam našich největších spotřebičů energií.", nebo

"Tyto procesy spotřebovávají největší část z celkové spotřeby našich energií".

Současně pak máte právo říci:

"Tato skupina strojů (budov, zařízení, procesů) spotřebovává zanedbatelnou část z celkové spotřeby energií, a proto se jimi v tuto chvíli nezabýváme."

Poznámka: Toto je výrazně odlišný přístup od normy ISO 14001 (Životní prostředí), kde jsou požadavky a hodnoty v drtivé většině případů dány legislativně. Je-li dodržení emisních limitů požadováno zákonem, pak to nemůžete prohlásit za pro vás nepodstatné. V rámci normy ISO 50001 to možné je, a dokonce je to i žádoucí. V energetice nelze se stejnou váhou řešit energetickou náročnost přípravy teplé vody v hygienickém zařízení pro 15 zaměstnanců a energeticky náročný proces sušící linky s trvalým příkonem 2 MW.

Jak začít

Především se toho nebojte. Norma vám vlastně přikazuje, že musíte pravidelně svou práci hodnotit a systém zlepšovat. Vymyslet hned na začátku dokonalý systém je tedy hloupost. Nezbyl by vám prostor pro zlepšování a nezlepšovat se znamená v podstatě stagnaci a nefunkčnost normy. A za takový stav pochváleni nebudete. Proto v souladu:

  • s vašimi znalostmi o svěřeném energetickém hospodářství,

  • s naměřenými spotřebami energií (alespoň z faktur),

  • se seznamem spotřebičů s uvedenými instalovanými příkony

  • a s citem odborníka

si vypište všechny významné oblasti spotřeb energií: budovy, stroje, procesy, zařízení atd.

V dalším kroku zkuste tento seznam nějak "utřepat", zvolit jeden, druhý nebo třetí pohled. Zkuste se na ně za čas podívat nezávislýma očima a prověřit, zda jste nezapomněli na nějaký významný spotřebič nebo proces.

Co je podstatné

Energetická hospodářství bývají různá. Nicméně zkuste si např. stanovit, že každá spotřeba, která je menší než 5 % spotřeby celkové, je již pro vás nezajímavá. Není však pochopitelně možné ve firmě Nákladní doprava s.r.o., která provozuje 100 nákladních vozidel a jeden malý dispečink, použít toto kritérium a prohlásit, že v organizaci Nákladní doprava s.r.o. neexistuje žádná významná oblast spotřeby energie, protože všechny oblasti spotřeby (každý jednotlivý automobil) mají podíl na celkové spotřebě menší než 5 %.

Na předchozím grafu

Nahrávám...
Nahrávám...