dnes je 23.5.2024

Input:

Energetický manažer

8.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Energetický manažer

RNDr. Tomáš Chudoba

Energetický manažer

Energetický manažer je osoba, u níž se ve značné míře soustředí zkušenosti, schopnosti, odpovědnosti, práva a povinnosti vedoucí ke zlepšování energetické náročnosti vymezeného energetického hospodářství.

Příklad: Energetický manažer výrobního podniku

Energetický manažer v systému managementu hospodaření s energií podle normy ISO 50001 je osoba zařazená do pracovní funkce zajišťující praktické provádění činností vedoucích k úsporám energií.

Tato osoba musí být vybavena potřebnými pravomocemi, kompetencemi, znalostmi a zkušenostmi. Je požadováno technické vzdělání a praxe v energetice, a to podle složitosti energetického hospodářství.

Pro jednoduchá energetická hospodářství (např. budova mateřské školy) není funkce energetického manažera zřizována.

Naopak v případě např. velkého nemocničního areálu vyžaduje funkce energetického manažera plný pracovní úvazek, vysokoškolské vzdělání, několik let praxe a schopnost převzít odpovědnost za organizaci a plnění úkolů.

Energetický manažer zpravidla neprovádí operativní činnosti, tedy neřídí nebo nekontroluje chod energetických zařízení.

Příklad povinností

Příklad povinností energetického manažera velkého areálu střední odborné školy automobilní (budovy pro teoretické vzdělávání, haly pro praktická cvičení s instalovanými speciálními technologiemi, tělocvična s bazénem, budovy kuchyně, samostatně stojící kotelna, ubytovací zařízení):

 • odečítaní stavů měřidel energií, např.:

  1. plyn na kotelně a v kuchyni,
  2. elektřina na každé budově,
  3. voda pro kuchyni a bazén,
  4. vyrobená elektřina z fotovoltaických panelů;
 • kontrola a odsouhlasování faktur za energie;

 • řešení odchylek od plánované spotřeby energie;

 • sestavování a kontrola dodržování měřicího plánu;

 • editace zpráv o přezkoumání spotřeby energie;

 • nastavení a provoz systému energetického plánování;

 • nastavování způsobu provozu energetických zařízení (doba provozu, nastavení teploty...);

 • editace zpráv o spotřebách energií pro představitele vedení organizace;

 • organizace společných školení a výcviků dovedností;

 • evidence příležitostí pro zlepšení energetické náročnosti;

 • odpovědnost za implementaci energeticky úsporných opatření;

 • vyhodnocování realizovaných energeticky úsporných opatření;

 • vedení evidence energeticky náročných spotřebičů (budov, automobilů, kotelen, čerpadel...).

Vzor dokumentu systému EnMS

Dokument systému EnMS

Popis pracovní funkce

Energetický manažer organizace

1. Systematizace dokumentu

Název organizace: První huťařská a. s.
Sídlo: 864 65 Dloužín 326
IČ: 123 45 678
Řídící norma: ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií
Číslo dokumentu: EnMS 13.08
Název dokumentu: Popis pracovní funkce
Celkový počet stran: 4

2. Systematizace pracovní funkce

Pracovní funkce: Energetický manažer organizace
Nahrávám...
Nahrávám...