dnes je 22.6.2024

Input:

Energetická náročnost

10.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Energetická náročnost

RNDr. Tomáš Chudoba

Energetická náročnost

Rozlišujme dva velmi podobně znějící pojmy: energetickou náročnost a energetickou účinnost.

Energetická účinnost je fyzikální veličina striktně definovaná jako poměr mezi užitečnou energií vystupující ze stroje (zařízení, procesu) a celkovou energií, která do něj vstupuje. Její hodnota je bezrozměrná a vždy menší než jedna.

Energetická náročnost je naopak veličina, kterou musí definovat každý systém EnMS sám pro sebe a tak, aby optimálně postihl energetické toky v systému energetického hospodářství. Energetická náročnost zahrnuje jak energetickou účinnost, tak i hodnoty výroby, spotřeby, uskladňování a přenosu energie, a to jejích nejrůznějších forem.

Energetická náročnost je dle definice obsažené v normě ISO 50001 "měřitelný výsledek týkající se energetické účinnosti, využití energie a spotřeby energie". Tato definice je matoucí, ale její anglický originál není o nic lepší. Částečně jsou toho příčinnou námi běžně používané pojmy výroba energie a spotřeba energie, když všichni ze základní školy víme, že žádná energie nemůže být ani vyrobena, ani spotřebována. Můžeme pouze měnit její formu.

Pojem energetické náročnosti objasníme na příkladech. V každém z nich uvedeme několik typických veličin (ne nutně vždy striktně technických), které lze zařadit do kategorie pojmů popisujících energetickou náročnost.

Domácnost

Energetická náročnost domácnosti může zahrnovat například tyto veličiny:

  • Roční spotřeba elektřiny [MWh].

  • Roční spotřeba elektřiny pro vytápění rodinného domku [MWh].

  • Náklady na pohonné hmoty dvou automobilů [tis. Kč].

  • Množství elektřiny vyrobené za rok ve fotovoltaických panelech [MWh].

  • Množství elektřiny potřebné pro provoz zahradního bazénu (cirkulační čerpadlo filtrace, tepelné čerpadlo, osvětlení) [kWh].

Zemědělský podnik

Dále uvedené hodnoty, pokud bychom je zobrazili do koláčových a sloupcových grafů v celkových ročních hodnotách a po měsících, by poskytovaly velmi dobrý obrázek o energetické náročnosti zemědělského podniku.

  • Roční spotřeba elektřiny pro administrativní činnost [MWh].

  • Roční spotřeba biomasy v bioplynové stanici (zvlášť složka rostlinná [tis. m3] a složka živočišná [tis. m3]).

  • Množství vlastní spotřeby energie [MWh] v kogenerační jednotce.

  • Množství tepelné energie vyrobené v kogenerační jednotce předané do veřejné distribuční sítě

Nahrávám...
Nahrávám...