dnes je 24.5.2024

Input:

Energetická cílová hodnota

27.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Energetická cílová hodnota

RNDr. Tomáš Chudoba

Energetická cílová hodnota

Rozlišujte mezi energetickým cílemenergetickou cílovou hodnotou. Pojem "energetický cíl" je obecnější než "energetická cílová hodnota".

Energetickou cílovou hodnotou by měla být cílová hodnota vybraného ukazatele energetické náročnosti. Ať už je tento ukazatel definován jako veličina poměrová (energie vztažená na jednotkový produkt) nebo absolutní (spotřeba tepla za rok).

Energetická cílová hodnota je výslednicí procesů popsaných v akčním plánu, stejně tak jako energetický cíl. I dosažení energetické cílové hodnoty tedy musí být řízeno jako proces:

  • musí být specifikováno, co je energetickou cílovou hodnotou;

  • pro splnění energetické cílové hodnoty musí být vyčleněny potřebné zdroje;

  • musí být specifikován časový rámec, zpravidla jeden rok;

  • musí být stanovena osoba odpovědná za dosažení cílové hodnoty;

  • musí být definován způsob měření energetické hodnoty.

Uvedeme několik příkladů energetických cílových hodnot. Ukážeme, že bez znalosti procesu, ve kterém je energie užívána, nejsme schopni cílovou hodnotu nastavit.

Odstrašující příklad

Následující případ stanovení energetické cílové hodnoty se zakládá na skutečnosti. Je příkladem naprosto chybného energetického plánování a navíc důkazem arogance nadřízených organizačních struktur.

Stalo se (oprava: stále se děje!) v jednom velkém výrobním podniku s asi 4 000 zaměstnanci, který je vlastněn zahraničním majitelem. V procesu výroby jeho celosvětově známých a uznávaných výrobků určených pro konečnou spotřebu zákazníkem je z technologických důvodů potřebné velké množství elektrické a tepelné energie. Dále pak značné množství chladu a tlakového vzduchu. Roční náklady na energie se zespodu blíží hodnotě jedné miliardy korun. Jediná velká administrativní budova podniku potřebuje pro vytápění asi 0,08 % celkové spotřeby tepla. "Zbytek" jde do technologických procesů.

Energetičtí odborníci, zaměstnanci zahraničního vlastníka se sídlem kdesi v Evropě, stanovili již několikátý rok po sobě jako energetickou cílovou hodnotu snížení spotřeby všech forem energií o 3 % (za rok). Bez výjimky pro všechny dceřiné společnosti po celé Evropě, nezávisle na tom, jaký specifický druh produktu je vyráběn, jak nová nebo stará je technologie nebo jaké jsou v té které zemi

Nahrávám...
Nahrávám...