dnes je 27.5.2024

Input:

Emisní faktory pro stanovení množství emisí výpočtem při spalování paliv

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.3.6
Emisní faktory pro stanovení množství emisí výpočtem při spalování paliv

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Pro pevná paliva jsou emisní faktory pro stanovení emisí výpočtem stanoveny dle následující tabulky:

 
Druh
paliva
Druh
topeniště
Tepelný
výkon
TZL SO2 NOx CO VOC Jednotka
všechna
tuhá mimo
černé uhlí
a kokspevný rošt
jakýkoliv 1,0 Ap 19
Sp
3 45 8,9

kg/t
spáleného
paliva
černé uhlí
a koks
jakýkoliv 1,0 Ap 19
Sp
1,5 45 8,9
hnědé uhlí,
proplastek
lignit,
brikety
pásový
rošt
≤ 3 MW 1,9 Ap 19
Sp
3 5 1,290,4
> 3 MW 1,9 Ap 19
Sp
3 1 0,43
černé uhlí
tříděné
a prachové,
jiná tuhá
paliva
≤ 3 MW 1,7 Ap 19
Sp
3 5 1,29
> 3 MW 1,7 Ap 19
Sp
7,5 1 0,43všechna
tuhá mimo
černé uhlí
a koks
pásový rošt
s pohaz.
jakýkoliv


jakýkoliv
5,0 Ap 19
Sp
3 1 0,4
pohyblivý
rošt
(přesuvný,
vratný aj.)
a komb.
rošt + olej
rošt + plyn
3,5 Ap 19
Sp
3 1
granulační
a komb.
rošt+práš.
rošt+plyn
8,5 Ap 19 6
Sp
0,5 0,14
výstavné 5,5 Ap 19
Sp
15 0,5 0,14
cyklonové 1,5 Ap 19
Sp
27,5 0,5 0,14

černé uhlí
a koks
pásový rošt
s pohaz.
jakýkoliv
5,0 Ap 19
Sp
3 1 0,4
pohyblivý
rošt
(přesuvný,
vratný aj.)
a komb.
rošt + olej
rošt + plyn
3,5 Ap 19
Sp
3 1 0,4
granulační
a komb.
rošt + práš.
rošt + plyn
8,5 Ap 19
Sp
6 0,5 0,14
výstavné 5,5 Ap 19
Sp
15 0,5 0,14
cyklonové 1,5 Ap 19
Sp
27,5 0,5 0,14
dřevo jakékoliv ≤ 3 MW
> 3 MW
12,5
15
1
1,5
3
3
1
1
0,89
0,89

Ap... obsah popela v původním vzorku tuhých paliv (% hm.)

Sp... obsah síry v původním vzorku tuhých paliv (% hm.)

Pro kapalná a plynná paliva jsou emisní faktory pro stanovení emisí výpočtem stanoveny dle následující tabulky:

Nahrávám...
Nahrávám...