dnes je 9.12.2023

Input:

Elektrická zařízení v sítích

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.12.3
Elektrická zařízení v sítích

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

V elektrických sítích se vyskytuje mnoho různých druhů elektrických spotřebičů ke speciálním účelům a se specifickými vlastnostmi z hlediska jimi odebíraného výkonu. Rozsah této praktické příručky omezuje možnosti širšího komentáře, a proto se omezíme jen na nejzákladnější druhy s největší četností použití.

Odporové spotřebiče

Vzhledem k popsaným vlastnostem odporových spotřebičů vymykají se tyto spotřebiče obsahu této kapitoly o kompenzaci indukčního výkonu, nebo jinak řečeno kompenzaci účiníku, protože u nich nelze nic kompenzovat, a proto se o nich dále nebudeme zmiňovat.

Elektrické indukční (asynchronní) motory

Do této příručky jsme z celé řady elektrických motorů a generátorů jako příklad pro vysvětlení podstaty chování zařadili jen elektrický indukční (asynchronní) motor. Jak jsme již dříve uvedli, chod motoru charakterizuje kruhový diagram, jehož zjednodušenou formu ukazuje obr. "Schematický kruhový diagram indukčního motoru“.

Nezatížený motor odebírá ze sítě jen proud naprázdno Iz0 při úhlu fázového posunu φ0. Rozložíme-li proud Iz0 fiktivně na složky proudu v činném odporu vinutí a indukčním odporu vinutí, dostaneme proudy Ič0 a Ii0.

Činný výkon

Při zatěžování motoru stoupá vektor zdánlivého proudu po kružnici až do jmenovitého zatížení, jehož zdánlivý proud je Iz se složkami činného a indukčního jalového proudu Ič a Iij a úhlu fázového posunu φ.

Při zastavení hřídele motoru, nebo v okamžiku rozběhu při jeho zapnutí odebírá motor ze sítě proud Ik což je tzv. stav nakrátko.

Obr. Schematický kruhový diagram indukčního motoru

Transformátory

Transformátory nejsou rotační stroje, a přesto odebírají zdánlivý výkon, vzhledem k tomu, že v jejich jádru probíhá elektromagnetická indukce. Z hlediska kompenzace indukčního výkonu jsou zajímavé a rozhodující dva stavy.

První je jeho chod naprázdno, tj. stav, kdy je transformátor připojený do elektrické napájecí sítě, ale netransformuje se přes něj žádný výkon do vlastní sítě, není tudíž zatížený a odebírá pouze indukční výkon Pi0

Nahrávám...
Nahrávám...