dnes je 22.6.2024

Input:

Distribuční vedení venkovní a kabelová do 1 000 V

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.5.1.2
Distribuční vedení venkovní a kabelová do 1 000 V

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Všeobecně

Kapitola obsahuje soubor pravidel a doporučení, jak chránit zařízení distribučních sítí nn před přepětím pomocí svodičů přepětí s cílem dosáhnout minimální poruchovosti sítě z důvodu přepětí a vytvořit předpoklady pro možnost ochrany připojených instalací před přepětím. Kapitola obsahuje doporučení pro správná umístění svodičů přepětí, způsob připojení a volbu parametrů pro tato umístění.

Účelem použití svodičů přepětí v sítích nn je:

  • omezit atmosférické přepětí v předávacích místech zařízení distribuční soustavy podle ČSN 33 2000-4-443 ;

  • snížit na přijatelnou míru poruchy kabelových vedení a vedení AES;

  • chránit před zničením rozvodná zařízení nn.

Citované normy

ČSN 33 3060 Ochrana elektrických zařízení před přepětím

Soubor ČSN EN 62305-1 až 4 Ochrana před bleskem

ČSN 33 2000-4-443 Elektrotechnické předpisy – Elektrické zařízení – Část 4 – Bezpečnost – kapitola 44 : Ochrana před přepětím – Oddíl 443: Ochrana

Nahrávám...
Nahrávám...