dnes je 22.6.2024

Input:

Distribuční sítě vysokého napětí 14: Lokalizace poruchy v sítích provozovaných přes odporník

16.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.2.10
Distribuční sítě vysokého napětí 14: Lokalizace poruchy v sítích provozovaných přes odporník

Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů

Podobně jako v případě sítí kompenzovaných využívá se pro dohledání místa poruchy ve velmi složitých kabelových soustavách indikátorů poruch. Jelikož tato zařízení indikují průchod zkratového proudu (soustava uzemněná přes omezující uzlový odporník) mluvíme o indikátorech zkratového proudu (IZP)

Indikátor zkratového proudu je zařízení, které umožňuje indikovat průchod zkratového proudu fázovým vodičem v soustavách vn. Jedná se o třífázové měřící zařízení, které vyhodnocuje nezávisle velikost proudu protékajícího v jednotlivých fázích. Pokud tento monitorovaný proud překročí popudovou hodnotu a čas zpoždění, dojde k indikaci poruchového stavu. Díky indikaci průchodu poruchového proudu umožňuje obsluze rychleji dohledat místo poruchy uvnitř složitých kabelových sítí a zkrátit tak dobu nutné beznapěťové pauzy. Princip lokalizace místa poruchy s využitím IZP je zobrazen na Obr. 3.60. V případě vzniku poruchy začnou jednotlivé IZP umístěné na vedení, které je protékáno poruchovým proudem, indikovat poruchový stav. Stopováním těchto indikátorů lze dohledat místo poruchy, jelikož je toto místo umístěno mezi posledním indikátorem indikujícím poruchový stav a indikátorem v klidové poloze (neindikujícím poruchový stav), jak naznačuje Obr. 3.60.

Obr. 3.60: Lokalizace místa poruchy za pomoci indikátorů zkratového proudu

Indikátor zkratového proudu se skládá ze dvou základních částí a to

Nahrávám...
Nahrávám...