dnes je 17.6.2024

Input:

Distribuční sítě vysokého napětí 13: Detekce poruch v sítích uzemněných přes odporník

9.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.2.9
Distribuční sítě vysokého napětí 13: Detekce poruch v sítích uzemněných přes odporník

Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů

Ze vztahu pro poruchový proud (3.12) je zřejmé, že v přímo uzemněných a nepřímo uzemněných systémech mohou zemní poruchové proudy dosahovat velkých hodnot. Tyto vysoké hodnoty poruchového proudu jsou v síti uzemněné přes odporník omezeny především netočivou složkou impedance a vyžadují pro odstranění zemní poruchy vypnutí linky s poruchou. Netočivá složka impedance se určí jako (3.75):

Obr. 3.59: Průběh okamžité hodnoty zkratového proudu (A) v soustavě nepřímo uzemněné přes rezistor

Při zemních poruchách v přímo a nízkoimpedančně uzemněných systémech mohou téct velké zemní proudy, které vyžadují vypnutí vypínače příslušného obvodu. V těchto systémech jsou používány pro detekci zemních poruch směrové články.

Klasické zemní směrové ochrany měří netočivé nebo zpětné složky. U těchto klasických zemních směrových ochran je nutné zvolit, která z těchto složkových veličin bude používána. Většinou se toto volí s volbou typu ochrany. Ochrana pak tyto složky využívá vždy. Toto omezení může způsobit ne zcela přesnou detekci některých typů zemních poruch při měnící se konfiguraci systému.

Nové typy zemních směrových ochran volí nejvhodnější složkovou veličinu pro každou zemní poruchu podle podmínek v systému. U těchto ochran je pak možné použít směrový článek založený na měření zpětných složek pro jednu

Nahrávám...
Nahrávám...