dnes je 22.6.2024

Input:

Distribuční sítě vysokého napětí 03: Kompenzované sítě

2.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.2
Distribuční sítě vysokého napětí 03: Kompenzované sítě

Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů

Sítě kompenzované mají spojený nulový bod transformátoru se zemnící soustavou přes zhášecí tlumivku (Obr. 3.1b). Tato zhášecí tlumivka umožňuje kompenzovat kapacitní proud zemního spojení tak, aby místem poruchy procházel pouze zbytkový (reziduální) proud mnohem nižší úrovně. Tento zbytkový proud tvoří obvykle 3 % – 10 % celkového kapacitního proudu a je převážně činného charakteru. Tímto způsobem lze provozovat sítě s kapacitním proudem až do 100 A v případě sítí venkovních (venkovní vedení tvoří nejméně 98 % celé sítě), do 300 A v případě sítí smíšených (nejméně 10 % venkovního a 2 % kabelového vedení) a do 450 A v případě sítí kabelových (kabelové vedení tvoří nejméně 90 % celkové sítě). Obecně se v našich distribučních sítích používá centralizovaná kompenzace, kdy je využíváno jedné zhášecí tlumivky zapojené mezi uzel transformátoru a zemnící soustavu rozvodny. V ojedinělých případech (propojení dvou oblastí) lze provozovat více zhášecích tlumivek paralelně. Během provozu jsou tyto tlumivky laděny automatikou, která nastavuje zhášecí tlumivku do paralelní rezonance s celkovou kapacitou provozované sítě tak, aby místem poruchy procházel pouze malý zbytkový reziduální proud, proto se někdy těmto tlumivkám říká rezonanční případně Petersenovy, dle jejího vynálezce. Velkou výhodou sítí kompenzovaných je podobně jako u sítí izolovaných možnost provozu soustavy se zemním spojením po dobu potřebnou pro odstranění jeho příčiny bez přerušení dodávky elektrické energie. Tento provozní stav nemá zásadní vliv na konečné odběratele, avšak existuje reálné riziko rozšíření zemního spojení na závažnější poruchu (dvojité zemní spojení, mezifázový zkrat), která by vedla k okamžitému odpojení postiženého vývodu.

Obr. 3.15: Netočivé schéma kompenzované soustavy

V případě popisu kompenzované soustavy s využitím Obr. 3.2 je třeba jako impedanci v uzlu transformátoru uvažovat impedanci zhášecí tlumivky, představovanou paralelním

Nahrávám...
Nahrávám...