dnes je 17.6.2024

Input:

Distribuční sítě velmi vysokého napětí 10: Zkratové impedance elektrických zařízení

5.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.10
Distribuční sítě velmi vysokého napětí 10: Zkratové impedance elektrických zařízení

Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů

Jak je uvedeno v této kapitole potřebujeme pro výpočet zkratového proudu impedanci zkratového obvodu. Tato výsledná hodnota se zjistí postupným zjednodušením náhradního schématu, sestaveného pouze z impedancí elektrických zařízení. Tyto impedance nejsou běžně známé, proto nutné je nejprve vypočítat. Vztahy pro výpočet náhradních zkratových impedancí jednotlivých elektrických zařízení jsou uvedeny v ČSN EN 60909-0 .

Jestliže prvek ES neobsahuje žádné magnetické vazby mezi fázemi, potom jeho impedance nezávisí na sledu fází připojeného napětí. Pro symetrické složky impedance platí:

(například tlumivka pro omezování zkratových proudů). Jestliže prvek obsahuje magnetické vazby obvodů, přičemž se obvody vůči sobě nepohybují (transformátory, vedení), bude se sousledná složka rovnat zpětné:

Pro uplatnění netočivé složky impedance je rozhodující způsob uzemnění. Pro síťové napaječe, transformátory, venkovní vedení, kabelové vedení, reaktory a podobně je sousledná a zpětná zkratová

Nahrávám...
Nahrávám...