dnes je 24.5.2024

Input:

Distribuční sítě velmi vysokého napětí 09: Výpočet maximálního a minimálního zkratového proudu

26.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.9
Distribuční sítě velmi vysokého napětí 09: Výpočet maximálního a minimálního zkratového proudu

Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů

Výpočet maximálního zkratového proudu

Při výpočtu maximálních zkratových proudů je nutné zvolit následující podmínky:

  • pro výpočet maximálních zkratových proudů se musí použít napěťový součinitel cmax podle tabulky z normy ČSN EN 60909-0 ,

  • vybrat konfiguraci soustavy a maximální příspěvky z elektráren a síťových napáječů tak, aby vedly k maximální hodnotě zkratového proudu v místě zkratu nebo pro přijaté dělení sítě pro omezení zkratového proudu,

  • pokud je použita ekvivalentní impedance (reprezentující vnější sítě), musí se použít minimální ekvivalentní zkratová impedance, která odpovídá maximálnímu příspěvku zkratových proudů od síťových napáječů,

  • musíme počítat i s příspěvky motorů ke zkratovému proudu,

  • uvažují se rezistance vedení (venkovních vedení a kabelů) při teplotě 20 °C.

Výpočet minimálního zkratového proudu

Při výpočtu minimálních zkratových proudů je nutné zvolit následující podmínky:

  • pro výpočet minimálních zkratových proudů se musí použít napěťový součinitel cmin podle tabulky z normy ČSN EN 60909-0 ,

  • vybrat konfiguraci soustavy a

Nahrávám...
Nahrávám...