dnes je 27.5.2024

Input:

Distribuční sítě velmi vysokého napětí 04: Metoda souměrných složek

11.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.4
Distribuční sítě velmi vysokého napětí 04: Metoda souměrných složek

Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů

V trojfázových soustavách lze každou hvězdici nesymetrických fázorů nahradit složením symetrických fázorů sousledné, zpětné a netočivé soustavy (Obr. 2.6).

Obr. 2.6: Náhrada nesymetrických fázorů symetrickými fázory

Součet fázorů jednotlivých symetrických vektorů

je roven původnímu nesymetrické vektoru

(2.1):

Zvolíme-li za referenční fázi fázi A, přejde soustava rovnic (2.1) v soustavu rovnic (2.2):

kde pro operátor ā platí (2.3):

Jestliže označíme nesymetrickou soustavu fázorů napětí

a symetrickou soustavu fázorů napětí

Nahrávám...
Nahrávám...