dnes je 27.5.2024

Input:

Distribuční sítě nízkého napětí 02: Typy sítí nn

17.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1
Distribuční sítě nízkého napětí 02: Typy sítí nn

Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů

Sítě paprskové

V paprskových sítích, jejichž topologie odpovídá obr. 1.3a), vedení vycházejí z napájecího místa (transformovny nebo spínací stanice) a zásobují jednotlivé odběry. Každý vývod (paprsek) je samostatný a nelze je vzájemně spojovat. Tento způsob rozvodu je obvykle nejlevnější, avšak jistota zásobování je nejmenší. Přerušení dodávky může být několik hodin. Paprsková síť se obvykle používá v obcích, v malých městech i v průmyslu.

Sítě okružní

Síť okružní je možno provozovat rozepnutou nebo sepnutou. Jednotlivé paprsky nebo polosmyčky jsou vedeny tak, aby se daly sepnout do uzavřených smyček (Obr. 4.1). V obvyklých provozních stavech se tedy jedná o sítě paprskové. Při poruše vedení lze však snadno postižený obvod přepnout na vývod sousední a to buď ručně, nebo automaticky. Sítě okružní jsou dražší než paprskové, protože pro vzájemné spojení je třeba větších délek vedení.

Obr. 4.1: Okružní síť nn

Zjednodušená mřížová síť

Zjednodušenou mřížovou síť nn (Obr. 4.2) lze vytvořit tehdy, pracují-li do společné sítě alespoň dva transformátory vn/nn. Mezi těmito transformátory je spojení hlavními vedeními obvykle s většími průřezy, jištěnými výkonovými (hlavními) pojistkami na vývodech z DTS. Ve vhodných místech těchto hlavních vedení jsou slabší pojistky zvané pojistky slabé vazby (SV). Podle zkušeností i zkoušek v provozu má být poměr jmenovitých proudů pojistek hlavních ku pojistkám slabé vazby 2: 1. Vyskytne-li se zkrat např. v naznačeném místě sítě, reaguje nejprve pojistka slabé vazby SV 4 a teprve v dalším zlomku vteřiny hlavní pojistka v DTS 2. Ostatní síť zůstává v provozu. Zjednodušená mřížová síť reaguje na poruchy na straně nn, nikoliv na straně vn. Distribuční transformovny DTS 1, DTS 2 a DTS 3 jsou většinou napájeny jedním vedením vn, obvykle venkovním.

Obr. 4.2: Zjednodušená mřížová síť nn

Klasická mřížová síť

Klasické

Nahrávám...
Nahrávám...