dnes je 17.6.2024

Input:

Denní odběrový diagram

13.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1
Denní odběrový diagram

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc.

Denní odběrový diagram je uveden na následujícím obrázku. Pokud je diagram zpracován podrobně (po minutách), dá se na něm vysledovat jedna z nejdůležitějších hodnot, které odběratel sleduje - tzv. hodinové maximum. Tato hodnota je zejména v elektroenergetice důležitou veličinou, která má podstatný vliv na cenu za odebranou elektřinu zejména pro odběratele ze sítí vn a vvn. V sítích nn se prozatím odběrové diagramy nesjednávají. I tam je však možné na základě vyhodnocení odběrového diagramu optimalizovat odběr energií tak, aby bylo vždy dosaženo cíle výroby při minimálním odběru příslušných energií.

Denní odběrový diagram odběratele energie:

Popis denního odběrového diagramu

Charakteristickým rysem denního odběrového diagramu jsou jeho dvě poměrně zřetelná maxima. Jedno ranní se nachází mezi 6. až 8. hodinou ranní a jedno odpolední. Mezi těmito maximy se dá vysledovat noční minimum a v odpoledních hodinách snížení zatížení. Podobný diagram se dá sestrojit i pro distribuční soustavu a budeme-li pokračovat dále, až pro odběr celého systému.

Zájmem distributora energie je mít zatížení co nejrovnoměrnější bez výrazných špiček. Proto většina distributorů

Nahrávám...
Nahrávám...