dnes je 27.5.2024

Input:

Definice omezovače přepětí

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.5.2.1
Definice omezovače přepětí

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

svodič přepětí

Ochranný prvek, který má nelineární odpory z kysličníků kovů zapojené v sérii nebo paralelně bez jakýchkoli vložených sériových nebo paralelních jiskřišť

přepětí

Přepětí je každé napětí mezi fází a zemí nebo mezi fázemi, jehož vrcholová hodnota přesahuje příslušnou vrcholovou hodnotu nejvyššího napětí pro zařízení.

dočasné přepětí

Přepětí zpravidla síťového kmitočtu poměrně dlouhého trvání. Přepětí může být netlumené nebo slabě tlumené. Jeho kmitočet může být v některých případech několikrát nižší nebo vyšší než kmitočet sítě.

koordinace izolace

Koordinace izolace je volba elektrické pevnosti zařízení ve vztahu k napětím, která se mohou vyskytnout v síti, pro kterou je zařízení určeno, s respektováním provozních podmínek okolí a použitých ochranných zařízení.

trvalé provozní napětí omezovače přepětí Uc

Trvalé provozní napětí je určená povolená efektivní hodnota střídavého napětí, která může být trvale mezi svorkami omezovače přepětí.

jmenovité napětí omezovače Ur

Maximální možná efektivní hodnota střídavého napětí průmyslového kmitočtu mezi svorkami omezovače přepětí, pro kterou je konstruován, aby působil správně v podmínkách dočasného přepětí tak, jak je

Nahrávám...
Nahrávám...