dnes je 27.5.2024

Input:

Citované a související normy

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.8.4
Citované a související normy

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

ČSN EN 60721-1 +A2 Klasifikace podmínek prostředí. Část 1: Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti (03 8900)

ČSN IEC 721-2-1 Klasifikace podmínek prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Teplota a vlhkost vzduchu (03 8900)

EN 61346-1:1996 zavedena v ČSN EN 61346-1 (013710):1998 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování – Část 1: Základní pravidla (idt. EN 61346-1:1996 )

ČSN EN 60721-3-0 Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupně přísnosti. Úvod (03 8900)

ČSN EN 60721-3-3 +A2 Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupně přísnosti. Oddíl 3: Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (03 8900)

ČSN EN 60721-3-4 +A1 Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupně přísnosti. Oddíl 4: Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (03 8900)

ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla

ČSN 33 0010 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy

ČSN IEC 60050(195) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem (33 0050)

ČSN IEC 50(466) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 466: Venkovní elektrická vedení (33 0050)

ČSN 33 0050-601 +Z1 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Všeobecně

ČSN 33 0050-602 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 602: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Výroba

ČSN 33 0050-604 +Z1 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 604: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Provoz

ČSN 33 0050-605 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 605: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Elektrické stanice

ČSN 33 0050-826 +Z1, Z2 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 826: Elektrická zařízení a instalace v budovách

ČSN EN 60079 (332320) : soubor Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru – Část 0: Všeobecné požadavky

ČSN 33 0120 Elektrotechnické předpisy. Normalizovaná napětí IEC

ČSN 33 0121 Elektrotechnické předpisy – Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn

ČSN EN 50160 ed. 2 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě (33 0122)

ČSN 33 0128 Elektrotechnické předpisy. Jmenovité kmitočty od 0,1 do 10000 Hz a jejich dovolené odchylky

ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (Krytí – IP KÓD) (33 0330)

ČSN 33 0340 Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů

ČSN EN 60071-1 Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace – Část 1: Definice, principy a pravidla (33 0419)

ČSN 33 0405 Elektrotechnické předpisy. Navrhování venkovní elektrické izolace podle stupňů znečištění

ČSN 33 2000-1 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba

Nahrávám...
Nahrávám...