dnes je 10.12.2023

Input:

Ceny v liberalizovaném trhu přispívají k optimalizaci spotřeby

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.4
Ceny v liberalizovaném trhu přispívají k optimalizaci spotřeby

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Tarifní soustava

Od roku 2002 původně jediná tarifní soustava nabývá širších dimenzí a v širším slova smyslu zahrnuje:

  1. ceny/tarify za služby přenosové sítě a distribučních sítí,

  2. ceny/tarify za systémové služby,

  3. ceny za elektrickou energii,

  4. tarify/ceny pro konečného odběratele - chráněného zákazníka na všech napěťových úrovních.

Podle platné legislativy ceny ad a), b) a d) budou regulované (maximální) a jejich výše bude stanovená cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Ceny ad c) budou smluvními cenami pro ty účastníky trhu, kteří budou oprávněni obchodovat na postupně otevíraném trhu s elektřinou v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. Např. oprávněný zákazník, výrobce elektřiny, obchodník s elektřinou apod.

Ceny za poskytované služby

Cena za služby přenosové soustavy bude jednotná pro celé území ČR. Bude použita dvousložková cena, tj. za rezervaci kapacity a za použití sítě (proměnné náklady v přenosové soustavě určené velikosti ztrát).

Ceny za služby distribučních soustav budou stanoveny pro jednotlivé soustavy (REAS), protože náklady na provoz jednotlivých distribučních soustav se liší z důvodů geografických podmínek, hustoty odběrů, skladby sítě (kabelové či vrchní vedení) apod. Na napěťové hladině VVN a VN je použita kumulativní dvousložková cena:

  • na rezervovanou kapacitu zařízení Kč/MW/čas (za měsíc, týden, rok) vztaženou k odběrným místům,

  • za použití zařízení soustav Kč/MWh za skutečně odebranou elektřinu (proměnné náklady určené velikostí ztrát).

Na napěťové hladině NN byla pro rok 2002

Nahrávám...
Nahrávám...