dnes je 27.5.2024

Input:

Bezpečnost dodávek zemního plynu v EU

31.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.1
Bezpečnost dodávek zemního plynu v EU

Úřad pro publikace Evropské unie

PŘEHLED DOKUMENTU

Nařízení 2017/1938 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

  • Usiluje o posílení energetické bezpečnosti Evropské unie (EU) tím, že pomáhá předcházet potenciálnímu narušení dodávek – a za účelem reakce na ně, když nastanou – o zajištění toho, aby domácnosti a jiní zranitelní spotřebitelé měli dodávky vždy zabezpečeny.

  • Nařízení tvoří součást balíčku energetické unie , jehož cílem je zajistit bezpečnost, cenovou dostupnost a udržitelnost energie užší spoluprací mezi členskými státy EU.

KLÍČOVÉ BODY

Bezpečnost dodávek plynu je sdílenou odpovědností plynárenských společností, členských států a  Evropské komise . Hlavní prvky nařízení jsou tyto:

  • Lepší spolupráce a koordinace mezi regionálními skupinami členských států za účelem společného posouzení obecných rizik dodávek a vývoje a schvalování společných preventivních a nouzových opatření.

  • Zavedení mechanismu solidarity, jehož prostřednictvím si členské státy musí navzájem pomáhat, aby vždy zaručily dodávku plynu nejzranitelnějším spotřebitelům – dokonce i v nejvážnějších situacích s dodávkou plynu – za podmínek spravedlivé kompenzace ze strany členského státu přijímajícího pomoc.

  • Zlepšení transparentnosti skrze povinnost plynárenských společností oznámit svému vnitrostátnímu orgánu své významné dlouhodobé smlouvy o dodávkách plynu, které mohou být pro zabezpečení dodávek relevantní.

  • Evropská síť provozovatelů plynárenských přepravních soustav provede čtyřletou simulaci scénářů narušení dodávek plynu a infrastruktury na úrovni celé Unie.

  • Členské státy mají specifické povinnosti vůči Energetickému společenství , přičemž Komise koordinuje právní předpisy.

  • Vzhledem k eskalaci ruské vojenské agrese proti Ukrajině a potřebě zajistit zásoby plynu v EU pozměňující nařízení (EU)  2022/1032 požaduje, aby podzemní zásobníky plynu na území členských států byly naplněny alespoň na 80 % své kapacity před zimou 2022/2023 a na 90 % před zimními obdobími v následujících letech. Cílem je, aby EU v roce 2022 společně naplnila 85 % celkové kapacity podzemních zásobníků plynu v EU.

Pozměňující akt rovněž zohledňuje rozdíly v kapacitě zásobníků plynu a situaci v jednotlivých zemích.

  • Umožňuje členským státům částečně splnit cíl skladování započtením zásob zkapalněného zemního plynu nebo alternativních paliv.

  • Pro členské státy s velmi vysokou skladovací kapacitou v porovnání s jejich domácí spotřebou plynu bude povinnost naplnit podzemní zásoby omezena na objem odpovídající 35 % průměrné roční

Nahrávám...
Nahrávám...