dnes je 17.6.2024

Input:

339/2016 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí, ve znění účinném k 21.12.2017

č. 339/2016 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí, ve znění účinném k 21.12.2017
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 10. října 2016
o vydání cenových rozhodnutí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
13/2017 Sb.
(k 1.1.2017)
mění cenové rozhodnutí č. 5/2016;
nové cenové rozhodnutí č. 9/2016 ze dne 14.12.2016 bylo uveřejněné v Energetickém regulačním věstníku, částce 12;
nové cenové rozhodnutí č. 11/2016 ze dne 22.12.2016 bylo uveřejněné v Energetickém regulačním věstníku, částce 13
122/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění cenové rozhodnutí č. 5/2016;
nové cenové rozhodnutí č. 2/2017 ze dne 29.3.2017 bylo uveřejněné v Energetickém regulačním věstníku, částce 3
6/2018 Sb.
(k 21.12.2017)
mění cenové rozhodnutí č. 5/2016;
nové cenové rozhodnutí č. 8/2017 ze dne 20.12.2017 bylo uveřejněné v Energetickém regulačním věstníku, částce 10
Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 3/2016 ze dne 23. září 2016, kterým se stanovují některé regulované ceny podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, dále cenové rozhodnutí č. 4/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, a cenové rozhodnutí č. 5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.
Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 3/2016 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 27. září 2016, v částce 6. Uvedeným dnem
Nahrávám...
Nahrávám...