dnes je 19.5.2024

Input:

258/2019 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí, ve znění účinném k 1.1.2020

č. 258/2019 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí, ve znění účinném k 1.1.2020
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 3. října 2019
o vydání cenových rozhodnutí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
9/2020 Sb.
(k 1.1.2020)
mění cenové rozhodnutí č. 3/2019
nové cenové rozhodnutí č. 8/2019 bylo uveřejněno v Energetickém regulačním věstníku ze dne 20.12.2019, v částce 10
Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 2/2019 ze dne 26. září 2019, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu, a dále pak podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
Nahrávám...
Nahrávám...