dnes je 27.5.2024

Input:

249/2015 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

č. 249/2015 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 16. září 2015
o vydání cenových rozhodnutí
Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. d) a odst. 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 1/2015 ze dne 4. září 2015, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2014 ze dne 25.
Nahrávám...
Nahrávám...