dnes je 27.5.2024

Input:

225/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství

č. 225/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství
VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 14. června 2001,
kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon”) k provedení § 88 odst. 4 zákona:
§ 1
Rozsah, způsob a podmínky omezení nebo přerušení dodávek
(1)  Rozsah a způsob omezení dodávky pro případ vzniku nebo při předcházení stavu nouze je stanoven držitelem licence na výrobu tepelné energie či na rozvod tepelné energie (dále jen „držitel licence”) ve formě regulačních stupňů.
(2)  Při zařazování odběrných míst do regulačních stupňů se přihlíží k naléhavosti dodávek tepla, zejména z hlediska potřeb zdravotnictví, potravinářství, školství, subjektů hospodářské mobilizace nebo dalších subjektů podle krizových plánů. Zařazení odběrných míst do regulačních stupňů se provádí po projednání s územně příslušnými krizovými orgány.
§ 2
Odstraňování následků stavu nouze
Postup při odstraňování následků stavu nouze a obnovení dodávek se řídí podle
Nahrávám...
Nahrávám...