dnes je 19.5.2024

Input:

17 let sledování a vyhodnocování dodávky tepla do domu a postupné snížení spotřeby energie o dvě třetiny

29.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9.2
17 let sledování a vyhodnocování dodávky tepla do domu a postupné snížení spotřeby energie o dvě třetiny

Ing. Ladislav Černý

Úvod

V bytovém domě byla sledována a vyhodnocována spotřeba tepla od roku 2000. V důsledku postupně realizovaných technických opatření došlo ke snížení energetické náročnosti bytové budovy na její vytápění. Každoroční vyhodnocování vlivu provedených jednotlivých opatření při zohlednění klimatické náročnosti poskytlo možnost objektivního stanovení jejich podílů na dosažené úspoře spotřeby tepla.

Dům je včetně technického přízemního podlaží třináctipodlažní, má tři sekce (vchody), 108 bytových jednotek, z toho třetinu jednopokojových a další jsou třípokojové. Teplo je odebíráno ze soustavy zásobování tepelnou energií v Praze. Spotřeba tepla na vytápění za 17 let jejího sledování poklesla v důsledku realizovaných technických opatření o dvě třetiny a náklady (cena roční dodávky tepla) zůstávají za celou dobu neměnné (mírně poklesly), i když jednotková cena tepelné energie se navýšila více než dvojnásobně.

O dosažených hodnotách za jednotlivé roky vypovídají obr. 1 až 3.

Zatímco v obr. 1 jsou vyjádřeny absolutní sledované hodnoty, v obr. 2 je znázorněna poměrná spotřeba vztažená na denostupně, čímž jsou pro objektivní porovnání eliminovány rozdílné venkovní teploty a jejich vliv na odebrané množství tepla. Z obr. 2 jsou rovněž zřejmé poklesy spotřeby tepla v závislosti na realizovaných opatřeních uvedených a vyčíslených v tabulce. Z obr. 3 je patrno, že spotřeba tepla a tím i náklady na teplo k vytápění a přípravu teplé vody se hodnotově postupně přibližují.

Obr. 1 Odebrané teplo (GJ), náklady (tis. Kč), denostupně (Dst) a průměrná cena (Kč/10 GJ) v průběhu sledovaného období 17 roků v letech 2000 až 2016

Obr. 2 Znázornění vývoje spotřeby tepla vztažené na denostupně

Obr. 3 Porovnání spotřeby tepla a nákladů na vytápění a přípravu teplé vody

Podíly jednotlivých opatření na snížení odběru tepla

Tyto podíly jsou uvedeny v tabulce a graficky znázorněny na obr. 4. Tabulka obsahuje jednak hodnoty měrných spotřeb v jednotlivých rocích v GJ/Dst ve sloupci 3 a výčet jednotlivých realizovaných opatření k hospodárnému nakládání s tepelnou energií (sl. 5). Především však slouží k výpočtu % podílů jednotlivých opatření na celkovém snížení spotřeby tepla pro vytápění (sl. 4, 6 a 7) a k vytvoření obrázku 4 podle hodnot ze sloupce 7 tabulky.

Tabulka – vyčíslení podílů jednotlivých opatření na snížení spotřeby tepla k vytápění.

1 2 3 4 5 6 7
Rok Č. Spotřeba Sníženímeziroční Opatření Podíl sníž. z celk. snížení Podíl sníž. na celk. snížení
GJ/Dst % % %
2000 1 1,025
2001 2 0,984 Nabádání k šetření
2002 3 0,958 6,5 + vyregulování 2,10 6,38
2003 4 0,815 15,0 Vyregulování 4,88 14,93
2004 5 0,782
2005 6 0,784
2006 7 0,735
2007 8 0,711 12,8 Výměna oken v bytech 4,18 12,79
2008 9 0,593 16,6 Poměrové měření 5,39 16,50
2009 10 0,605
2010 11 0,600
2011 12 0,578 2,5 Výměna oken ve společných prostorách 0,80 2,45
2012 13 0,522
2013 14 0,507 12,3 Zateplení střechy 4,27 13,11
2014 15 0,499
2015 16 0,431 Zateplení pláště budovy
2016 17 0,335 34,0 Zateplení pláště budovy 11,06 33,84
(orientační Σ 99,7) Σ 32,68 (0,335:1,025) x 100 Σ 100

32,68.

Nahrávám...
Nahrávám...